Logo


I nostri prodotti


Elipson IC4
Elipson IC4

Da €75

Elipson IC6
Elipson IC6

Da €94

Elipson IC8
Elipson IC8

Da €141

Elipson IC6ST
Elipson IC6ST

Da €141

Elipson IC8 Ultra Slim
Elipson IC8 Ultra Slim

Da €265

Elipson IW6
Elipson IW6

Da €122

Elipson IW8
Elipson IW8

Da €169

Elipson IW14C
Elipson IW14C

Da €209

Elipson Infinite 8 In/On Wall speaker
Elipson Infinite 8 In/On Wall speaker

Da €0

Elipson Infinite 14 In/On Wall speaker
Elipson Infinite 14 In/On Wall speaker

Da €1890

Elipson Infinite S12 per subwoofer
Elipson Infinite S12 per subwoofer

Da €1890